Veysel Ulusoy

Konuşma konuları

 • Türkiye Ekonomisi ve Türkiye’nin Ekonomik Modeli
 • Finansal Piyasaların Analizi – Makro ve Mikro Yaklaşım
 • Sektörel Enflasyonun Ölçümü ve Günlük Olarak Sektörlere Etkisi – Analizi
 • Şirketlerin Verimliliği ve Ekonomik Kalkınma
 • Ekonomik Krizlerin Analizi: Öncü Göstergeler, Şirket Politikaları, Korunma
 • Uluslararası Ticaret Analizi ve Politikası: Şirket ve Sektör Analizi
 • Ekonomide Verileri Anlamak ve Yorumlamak
 • Uluslararası Ticaret Savaşları ve Sektörel Etkileri
 • Firma/Sektör Kalite Endeksleri Yaratma ve Koruma
 • İmalat Sanayi Yapısal Sorunları ve Çözümleri
 • Özel Sunum: Tarım ve Tarım Teknolojileri, Yeniden Yapılanma

Toplantılara katkısı

Veysel Ulusoy, Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmeleri eş zamanlı takip ederek başta firmalar ve sektörler olmak üzere tüm piyasalara yansımalarını analiz etmeye odaklanmıştır. Ulusoy’un sunumları, özellikle güncel üretim, dış ticaret ve finansal piyasa verilerindeki değişimlerin geçmiş piyasa davranışları ile sektörlere yansımasını analiz ederek,  gerek tüm reel ve finansal piyasa karar vericilerine yol gösterme gerekse ekonomide karar vericilerle işbirliği yöntemleri oluşturma amacı gütmektedir. Tüm bunların veri analizleri ile yapılması ve test edilmesi de alınan kararlarda verimlilik ve etkinlik artırma olarak karşımıza çıkabilecektir.

Sunum tarzı

Ekonomik analizlerinde tüm verileri ayrıntılı bir şekilde sunarken dahi herkesin anlayacağı bir dilden aktarmayı başaran Veysel Ulusoy, halkın nabzını tutan konuları da ön plana çıkarmaktadır. Üretim, tarım politikaları, tüketici davranışları gibi çok kapsamlı konuları ilgi çekici bir tarzda anlatmaktadır.

Veysel Ulusoy (1966, Kahramanmaraş) İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünü bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde Syracuse Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünde hem yüksek lisans hem de doktora derecesi aldı.

ABD eğitimini Türkiye derecesi alarak kazandığı Milli Eğitim Bakanlığı’nın tam bursu ile tamamlayan Uusoy, ülkeye döndüğünde Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F. öğretim üyesi olarak göreve başladı. Bahçeşehir Üniversitesi’nin ilk kuruluş tarihinden 2010 yılına kadar da orada öğretim üyesi olarak görev aldı. 2000 yılında Uluslararası Ticaret ve Gelişme alanında doçent olan Veysel Ulusoy, 2006 yılında profesörlüğe yükseltildi. Ulusoy ayrıca Rouen Üniversitesi’nde (Fransa) 8 yıl misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Dekanlık, Sosyal Bilimler Müdürü ve Y.O. Müdürü görevlerinde bulunan Ulusoy, halen Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Y.O. Müdürlüğü yanında Finansal Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı olarak da doktora programını yürütmektedir. Özellikle doktora ve yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin tez danışmanlığında Türkiye ekonomisinin büyümesi, finansal açıklık ve ticaret ile piyasaların ve Merkez Bankası’nın davranışlarını ekonomik modellerle tanımlamış ve uygulama alanı bulmuştur. Doktorada verdiği mezunlar öğretim üyesi, banka teftiş kurulu başkanı, müdür ve benzeri pozisyonlarda çalışma olanağı bulmuştur. Çeşitli TV kanallarında ekonomi alanında yorumlarda bulunan Ulusoy’un özellikle yurt dışında basılmış birçok eseri mevcuttur.

Yayınlanmış Eserleri:

 • Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam
 • Cari Açık: Geleceği Şimdiden Harcamak
 • Oyun Teorisi
 • Matematiksel İstatistik

Sunum Dilleri: Türkçe, İngilizce

Veysel Ulusoy etkinliğinizde konuşmacı olarak yer alsın istiyorsanız lütfen (+90) 216 332 44 44

e-posta veya talep formu

Video

İlginizi çekebilecek diğer konuşmacılar