Sinirlarin Olmadigi Dunya

Sınırların Olmadığı Dünya
Mike Moore

Mike Moore’un Dünya Ticaret Örgütü’nün başında geçirdiği zaman, büyük küreselleşme tartışmalarına önemli bir katkı olarak yansımıştır. Moore, bu kitabında 14 yaşında okulu, mezbahada çalışmak için bırakan bir çocuğun nasıl dünya ticaret sistemi üzerine kurallar getirmekle yükümlü bir organizasyonun başına geçtiğini anlatıyor. Talihsiz Seattle toplantısından kısa zaman önce Dünya Ticaret Örgütü’ne atanan Moore, açık forumlarda genelde saldırgan olan sivil toplum örgütleriyle birleşerek daha fakir ülkelerin ihtiyaçlarını ön plana çıkarmaya ve örgüte yeni bir düzen getirmeye çabaladı. Moore, Kasım 2001’de yapılan gelişmeye odaklı yeni ticari müzakerelere bağlılığı sağlayan Doha toplantısının sonuçlarıyla övünmektedir.

Moore, Dünya Ticaret Örgütü’nün; kurallara dayanan serbest ticaretin, milyonlarca fakir vatandaşı fakirlikten kurtaracak en büyük umut olduğu taahhüdü aleyhinde yapılan suçlamaları delillerle çürütmektedir.