Ozan Bingöl

Ozan Bingöl

1
1

Konuşma konuları

 • Bir Halkın Vergi ile İmtihanı!
 • Bu Topraklarda Vergi Yetişir
 • Vergi Avantajı Nedir, Nasıl Yararlanılır?
 • Vatandaşın Cebinden Ne Çıkıyor, Biliyor muyuz?
 • İşletmeler ve Üst Düzey Yöneticileri için Vergisel Risklerden Korunma Yöntemleri
 • Vergi Adaletine Dair Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Vergi Ahlakı
 • Vergi Okuryazarlığı
 • Demokrasi, Oy, Vergi Bilincinin Arttırılması

Toplantılara katkısı

Vergi alanında öğretim görevlisi ve uygulamacı olarak tecrübe sahibi olan Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergilerin şirketlerin karar, yönetim, büyüme başta olmak üzere şirket politika süreçlerine etkisi konusuna odaklanmaktadır. Bu kapsamda işletmelerin vergi yüklerinin minimuma indirilmesi, vergi teşvik ve avantajlarından en üst seviyede yararlanılması, işletme ve üst yönetimin karşı karşıya bulunduğu vergisel riskler ve bunlardan korunma yolları konusunda hedef kitleye rehberlik etmektedir. İşletmelerin vergisel avantajlardan yararlanmak suretiyle, ilave maliyetlere katlanmadan, çalışanların maddi imkânlarını ve memnuniyet düzeylerini artırma yöntemleri konusunda da işletmelere ışık tutmaktadır. Ayrıca toplumda vergi bilinci ve vergi farkındalığının önemini vurgulayan Ozan Bingöl verginin güldüren taraflarını da zaman zaman dile getirmektedir.

Sunum tarzı

Dr. Ozan Bingöl eğitim, öğretim ve uygulamadan gelen tecrübesiyle, dinleyicinin talep ve beklentilerini dikkate alan, teknik konuları en anlaşılır bir şekilde sunan, teori ve uygulamayı harmanlayarak dinleyiciye aktaran etkili bir konuşmacıdır.

Ozan Bingöl 1998 yılında girdiği Gazi Üniversitesinden 2002 yılında mezun olmuştur. Daha sonrasında master ve doktora aşamasını yurtdışında geçirmiş ve özellikle Costa Rika, Malta, Fransa gibi ülkelerde çalışmalarda bulunmuştur.

2005 yılında Kamudaki görevine başladıktan kısa bir süre sonra özel sektörde hayatına devam etme kararı alıp bir süre bir firmada “Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı” olarak görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders vermeye devam ederken aynı zamanda ülkede “vergi adaleti”nin tesis edilmesi ve “toplumda vergi bilincinin oluşması”na dair çalışma ve projelerde yer almış ve hala bu çalışmalarına da devam etmektedir.

Üniversitedeki görevinin yanında Fox TV yorumculuğuna, OT dergisi ve vergiyedair.com bloğundaki yazılarına devam etmektedir. Vergi ve ilgili diğer konulara ilişkin güncel görüş ve önerilerini twitter hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bugüne kadar yayımlanmış biri editör olmak kaydıyla 5 adet kitabı bulunmaktadır. Özellikle “Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu” isimli son kitabı altıncı baskıya ulaşmış ve halkın vergiyi daha kolay anlayacağı bir dilde kaleme alınmıştır.

Yayınlanmış Eserleri:

 • Kontrolsüz Güç (2021)
 • Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu: Bir Halkın Vergi ile İmtihanı (2019)
 • Türk Vergi Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri (2018)
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları (2017)
 • Revizyon (2017)
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2016)

Sunum Dilleri: Türkçe

Ozan Bingöl etkinliğinizde konuşmacı olarak yer alsın istiyorsanız lütfen (+90) 216 332 44 44

e-posta veya talep formu

Other speakers you may consider