Ozan Bingöl

Ozan Bingöl

1
1

Konuşma konuları

 • Bir Halkın Vergi ile İmtihanı!
 • Bu Topraklarda Vergi Yetişir
 • Vergi Avantajı Nedir, Nasıl Yararlanılır?
 • Vatandaşın Cebinden Ne Çıkıyor, Biliyor muyuz?
 • İşletmeler ve Üst Düzey Yöneticileri için Vergisel Risklerden Korunma Yöntemleri
 • Vergi Adaletine Dair Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Vergi Ahlakı

Toplantılara katkısı

Vergi alanında akademisyen ve uygulamacı olarak tecrübe sahibi olan Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergilerin şirketlerin karar, yönetim, büyüme başta olmak üzere şirket politika süreçlerine etkisi konusuna odaklanmaktadır. Bu kapsamda işletmelerin vergi yüklerinin minimuma indirilmesi, vergi teşvik ve avantajlarından en üst seviyede yararlanılması, işletme ve üst yönetimin karşı karşıya bulunduğu vergisel riskler ve bunlardan korunma yolları konusunda hedef kitleye rehberlik etmektedir. İşletmelerin vergisel avantajlardan yararlanmak suretiyle, ilave maliyetlere katlanmadan, çalışanların maddi imkânlarını ve memnuniyet düzeylerini artırma yöntemleri konusunda da işletmelere ışık tutmaktadır. Ayrıca toplumda vergi bilinci ve vergi farkındalığının önemini vurgulayan Ozan Bingöl verginin güldüren taraflarını da zaman zaman dile getirmektedir.

Sunum tarzı

Dr. Ozan Bingöl akademisyenlikten ve uygulamadan gelen tecrübesiyle, dinleyicinin talep ve beklentilerini dikkate alan, teknik konuları en anlaşılır bir şekilde sunan, teori ve uygulamayı harmanlayarak dinleyiciye aktaran etkili bir konuşmacıdır.

Dr. Ozan Bingöl 2002 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. Daha sonrasında “vergi bilinci ve vergi ahlakının vergi ödeme eğilimlerine etkisi” konulu bir yüksek lisans tezi ile master programını tamamladı. Doktorasını yine aynı alanda “istihdam taahhüdünün işgücü ve vergi geliri üzerine etkileri” başlıklı tezi ile tamamladı. Özellikle doktora aşamasında yurtdışında çalışmalarda bulundu.

2005 yılında kamudaki görevine başladıktan kısa bir süre sonra özel sektörde hayatına devam etme kararı alıp uluslararası bir denetim firmasında “Mevzuat, Eğitim, Araştırma Başkanı” olarak görev yaptı. Halen çeşitli firma ve kuruluşlara danışmanlık yapmakla birlikte yürüttüğü “vergi adaleti”ne dair çalışma ve projeleri bulunmaktadır.

Halen Başkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Bunun yanında Fox TV yorumculuğuna, Cumhuriyet gazetesi ve OT dergi yazılarına, “verdiğine iyi bak” adlı proje danışmanlığına da devam etmektedir.

Yayınlanmış Eserleri:

 • Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu: Bir Halkın Vergi ile İmtihanı (2019)
 • Türk Vergi Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri (2018)
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları (2017)
 • Revizyon (2017)
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2016)

Sunum Dilleri: Türkçe

Ozan Bingöl etkinliğinizde konuşmacı olarak yer alsın istiyorsanız lütfen (+90) 216 332 44 44

e-posta veya talep formu

Video

Other speakers you may consider