Nur Baran Aksakal

Nur Baran Aksakal

1
1

Konuşma konuları

  • Tüm Yönleriyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşılar
  • Çevresel Faktörler Sağlığımızı Nasıl Etkiler?
  • Koronavirüs Salgını

Toplantılara katkısı

Özel çalışma alanı bulaşıcı ve salgın hastalıklar olan halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere pekçok uluslararası kuruluşta görev aldı. Koronavirüs konusunda ‘neyle karşı karşıyayız ve nasıl mücadele etmeliyiz’ sorularına, teorik ve pratik boyutlarıyla cevaplar veriyor.

Sunum tarzı

Bilgisini ve uluslararası deneyimini dinamik konuşma tarzı ile bütünleştiren etkili bir konuşmacı. Sunumlarında, verileri ve olasılıkları bir arada değerlendirerek bütünsel sonuçlar çıkarmamıza imkan sağlıyor.

Prof. Dr. Nur Baran Aksakal 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (İngilizce) bitirmiştir. Aynı yıl başladığı Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı A.D.’da 2001 yılında “Halk Sağlığı Uzmanı” olmuştur. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı A.D. Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programı kapsamında “Çevre Hekimliği Bilim Uzmanı” unvanı almıştır.

2001-2004 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıkların Kontrolü Daire Başkanlığı, Bağışıklama Şubesi’nde Uzman Doktor ve Salgın Kontrolü ve Sürveyans Şubesi’nde Şube Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Türkiye’de Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Bildirim Sistemi’nin kurulmasında aktif rol almıştır. 2004 yılında başladığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçentlik görevleri sonrası 2014 yılından beri Profesör olarak görev yapmaktadır. 2015-2018 yılları arasında aynı bölümde anabilim dalı başkanlığı görevinde bulunmuş, 2016 yılından beri de Çevre Sağlığı Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

2006 yılında Kopenhag’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Aşı İle Önlenebilir Enfeksiyonlar Birimi’nde kısa süreli uzman olarak çalışmış, ardından başta DSÖ olmak üzere UNFPA, IOM gibi bir çok uluslararası kuruluşa danışmanlık görevinde bulunmuştur. 2016 yılından beri DSÖ Avrupa Bölgesi Bağışıklama Teknik Danışma Uzman Grubu (European Technical Advisory Group of Experts- ETAGE on Immunization) üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2016-2019 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Grip Bilim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Dr. Nur Baran Aksakal’ın halk sağlığının çeşitli alanlarında 100’den fazla ulusal ve uluslararası yayını ve ödülleri bulunmakta, lisans ve yüksek lisans düzeyinde halk sağlığı derslerinin yanı sıra fakültesinde ve ulusal düzeyde çeşitli komisyon ve kurulda görev almaktadır.

 Sunum Dilleri: Türkçe, İngilizce, Almanca

Nur Baran Aksakal etkinliğinizde konuşmacı olarak yer alsın istiyorsanız lütfen (+90) 216 332 44 44

E-POSTA  veya TALEP FORMU

İlginizi çekebilecek diğer konuşmacılar