Nazende Öksüz Özdemir

Nazende Öksüz Özdemir

1
1

Konuşma konuları

  • Duygusal Zeka
  • İşyerinde Mobbing
  • Stres Yönetimi
  • Self Motivasyon
  • Psikolojik Dayanıklılık
  • Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismar

Toplantılara katkısı

Nazende Öksüz Özdemir, aldığı süpervizyonlar, gerçekleştirdiği projeler, vaka deneyimleri ve üniversitede verdiği derslerden edindiği tecrübeyle bir bakış açısı sunmaktadır.  Modern çağ insanının stres dayanıklılığını arttırması ve psikolojik bağışıklılığını güçlendirerek verimli bir yaşam sürmesi konusunda katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Sunum tarzı

Farklı yaş grupları ve toplumun çeşitli kesimleriyle çalışmış olan uzman, dinleyici kitlesine özel ilginç araştırma sonuçları ve vaka öyküleriyle zenginleştirilmiş aktarımlar yapmaktadır.

2007 yılında Psikoloji Bölümü’nü “Onur Öğrencisi” unvanıyla tamamladı. Doğuş Üniversite’si Klinik Psikoloji Yüksek lisans eğitimini bitirdi. Klinik Psikoloji Doktora son sınıf öğrencisidir.

Türkiye’deki ilk psikolojik dayanıklılık grup çalışmasını geliştirdi, uyguladı ve bilimsel yayına dönüştürerek sonuçlarını Fransa’daki “8th European Conference on Positive Psychology”de sundu.

4 yıl süreyle Üsküdar Üniversitesi’nde, başta pozitif psikoloji olmak üzere çeşitli konularda yüksek lisans ve lisans düzeyine dersler verdi. 7 yıl süreyle Np İstanbul Beyin Hastanesi’nde yatan ve ayaktan hastalarla çalıştı. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi, Ümraniye E Tipi – F Tipi Kapalı Cezaevi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde klinik psikolog olarak görev aldı.

İş yaşamı ve sosyal yaşamda mindfulness uygulamasına dair, ana vatanı Japonya’da eğitim aldı. Yine iş yaşamı başta olmak üzere birçok alanda önem kazanan “Psychological Resilience-Psikolojik Sağlamlık” kavramının öncülerinden Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, Barbara Frederickson, Joan Duda, James Pawelski, Chiara Ruini, Aaron Jarden, Frederik Bannink, Itai Ivtzan gibi isimlerden eğitim aldı, konferanslarına katıldı.

The University of Pennsylvania-School of Arts and Sciences tarafından verilen pozitif psikoloji eğitici eğitimini tamamladı. International Positive Psychology Association (IPPA) üyesidir.

Japonya, Fransa, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkeler ve yurt içinde çocuk, aile ve yetişkinlere yönelik yaklaşık 350 saatlik konuşma yaptı. Çalışmalarına İstanbul Suadiye’de kendi kliniğinde devam etmektedir.

Sunum Dilleri: Türkçe

Nazende Öksüz Özdemir etkinliğinizde konuşmacı olarak yer alsın istiyorsanız lütfen (+90) 216 332 44 44

e-posta veya talep formu

Video

Other speakers you may consider