Feride Bahar Işın

Konuşma konuları

  • Uzaktan Çalışma Modelinin Etkinliği İçin Stratejiler
  • Sürdürülebilirlik Ütopyasında Yeni Stratejiler
  • Yeni Normalde Tüketicinin Anatomisi
  • Mülksüzler Paradoksu Odağında Tüketici: Envanter Farkındalığı Yerine Mülkiyet Paylaşımı
  • Yeni Normalde, Sektörler Özelinde Yeni Uyarlanmış Stratejiler Geliştirme
  • Hizmet Kalitesini, Yeni Normal Merceğinde Şekillendirmek
  • Yeni Normalde Küresel Pazarda Yolunu Bulmak

Toplantılara katkısı

Uzun yıllara dayanan akademisyenlik tecrübesi ile sektöre ilişkin farkındalığını harmanlayan Prof. Dr. F. Bahar Işın, yerel ve küresel eğilimleri yakından takip ederek, bağlama özgü ve proaktif analizler yapmakta ve stratejiler ortaya koymaktadır. Özellikle, her sektöre göre farklı stratejik değerlendirmeler yaparak, güncel sektörel sorunlara dikkat çeker. Değişmez ve standart reçeteler sunmama konusunda kararlı bir duruşa sahiptir. Bu analizler ışığında gerçekleştirdiği sunumlarında risklerin ve fırsatların bugünün ve geleceğin sektörlere özgü pazarlama stratejilerini nasıl etkileyeceğini, ulusal ve uluslararası boyutta ele almaktadır. Son yıllarda çeşitli ulusal ve uluslararası firmalara, sivil toplum örgütlerine ve kamu kuruluşlarına hitap eden öğretim üyesi hem parlak bir hikaye anlatıcı hem de eğlenceli ve bilgili bir konuşmacı olarak etkinliklere katma değer yaratmaktadır.

Sunum tarzı

Prof. Dr. F. Bahar Işın eğitim, öğretim ve uygulamadan gelen tecrübesiyle, dinleyicinin talep ve beklentilerini dikkate alan, teknik konuları en anlaşılır bir şekilde sunan, teori ve uygulamayı harmanlayarak, konuşma konularına mizah katarak ve güncel firma örnekleri ile harmanlayarak dinleyiciye aktaran etkili bir konuşmacı ve moderatördür. Dinleyici kitlesinin özelliklerine, beklentilerine göre farklılaşan, uyarlanmış konuşmaların gereğine inanan, Işın, öğretim üyesi olmanın da getirdiği deneyimleri avantaja çevirmektedir.

Prof. Dr. Feride Bahar Işın, 1993 yılında, Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitime başlamış ve 1998’de İktisatçı ünvanını alarak lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Eylül 1998’de Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programına başarı burslu olarak kabul edilmiş ve aynı zamanda işletme asistanı olarak akademik kariyerine başlamıştır. Haziran 2001’de, İşletme Yüksek Lisans programını, tüketici davranışları alanında tez yazarak tamamlamasını müteakip aynı yılın Eylül ayında, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora programına başlamıştır. 2006 yılında, yine tüketici davranışları alanında yazdığı doktora teziyle bu programı da başarıyla bitirmiş ve 2013 yılında Pazarlama Doçenti ünvanını almıştır.  2018 yılından itibaren Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Pazarlama Profesörü olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Akademik platformların yanısıra sektörle de bağlantılarını devam ettirmekte ve bu kapsamda; Avrupa Birliği ile Dünya Bankası projeleri dahil olmak üzere çeşitli sivil toplum ve kamu kuruluşlarına özel sektör odaklı projelerde danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel ve mesleki kuruluşlara hakemlik yapan öğretim üyesinin TOBB Kadın Girişimciler Danışma Kurulu, Ankara Kent Konseyi marka kent Ankara Çalışma Grubu sözcüsü ve ATO uluslararası marka buluşmaları düzenleme komitesi üyelikleri de söz konusudur. COVID 19 Ortak Akıl Platformu ile TOBB Geleceği Yazanlar projesi mentörlüğünü yürütmüştür. Çeşitli ulusal TV ve radyo kanallarında; düzenli olarak yayınlara katılmakta ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca, Kanal B TV kanalında, sektörlerinde öncü iş insanlarını ağırlayarak, sektör analizleri gerçekleştirdiği bir canlı programı da mevcuttur.

2005 yılından itibaren, işletmenin farklı disiplinlerinde, ağırlıklı olarak pazarlama ana bilim dalında, farklı branşlardaki öğrencilere; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde; uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar, pazarlama yönetimi, reklamcılık, pazarlama kuramı, stratejik pazarlama planlaması gibi çeşitli dersler vermektedir.

Ağırlıklı İngilizce olmak üzere, ulusal ve uluslararası indekslerdeki dergilerde yayınlamış 100’ün üzerinde makalesi mevcuttur. Bu makalelerde; hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama ve tüketici davranışlarına odaklanmıştır. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası kongrelerde, çeşitli konularda bildiriler sunmuştur. Ayrıca, kongrelerde, sempozyumlarda ve panellerde moderatörlük ve oturum başkanlıkları da sıklıkla yapmıştır. Öğretim üyesinin tüketici etiği ve marka konuları gibi güncel tartışmalara yönelik kitapları da piyasada mevcuttur. Sektöre hitap eden dergiler ile günlük gazetelerde, güncel sorunsallara ilişkin çözüm önerileri sunan ve tespitler yapan yazıları da sürekli olarak yer almaktadır. İki çocuk annesi olan Feride Bahar Işın, İngilizce ve Fransızca dillerine iyi derecede hakimdir.

Sunum Dilleri: Türkçe, İngilizce

Feride Bahar Işın etkinliğinizde konuşmacı olarak yer alsın istiyorsanız lütfen (+90) 216 332 44 44

e-posta veya talep formu

Video

Other speakers you may consider