Biz Kimiz

Biz Kimiz?
Samuel P. Huntington

“Medeniyetler Çatışması ve Yeni Dünya Düzeni” adlı eseriyle büyük tartışma yaratan Samuel P. Huntington, Amerika’nın ulusal kimliğini ve geleceğe dair korkularını irdelediği bu kitabıyla da gündeme damgasını vuruyor. Huntington bu kapsamlı çalışmasında, ABD’nin Anglo-Sakson, Anglo-Protestan kimliğinin çok kültürlülük, çok ulusluluk ve özellikle Latinleşme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu anlatıyor ve şöyle diyor:

“Amerika’nın başarısının en büyük nedeni sonraki kuşakların Anglo-Protestan kültüre ve kurucu göçmenlerin ‘Amerikan Ruhu’na bağlılıklarıdır. Bu bağlılık sürerse, Amerika Amerika olmayı sürdürecek. Benim ve Amerikalıların büyük çoğunluğunun isteği bu.”