Baskın Oran

Konuşma konuları

 • Milliyetçilik
 • Azınlıklar
 • Küreselleşme
 • Türk Dış Politikası
 • Devlet-Din İlişkileri

 

Toplantılara katkısı

Baskın Oran demokrasi, hukuk, insan hakları konularında Türkiye’nin en etkin düşünürlerindendir. Türkiye’nin bu alandaki eksikliklerini-aksaklıklarını, uluslararası standartların süzgecinden geçirerek ortaya koyar; daha demokratik, daha adil, daha müreffeh bir ülke olabilmenin yollarını anlatır.

Sunum Tarzı

Hitabeti çok güçlüdür, mizahla süslediği keskin bir anlatı diline sahiptir. Dobradır, düşündüğünü açık açık söyler, sözünü sakınmaz.

1945 İzmir doğumlu. Saint Joseph, İzmir Atatürk Lisesi, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinde (Mülkiye) okudu. 1969’da aynı fakültede uluslararası ilişkiler asistanı oldu. 1974’te doktorasını bitirdi. Cenevre’de uluslararası azınlıklar üzerine doktora sonrası çalışma yaptı (1974-75).

Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) üyeliği ve onun alt komisyonu olan Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Alt Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

Uluslararası İlişkiler anabilim dalı başkanlığından 2006’da kendi isteğiyle erken emekli oldu. 2006 yılında Oxford St. Anthony’s College’da misafir araştırmacı olarak yer aldı.

2007 yılında Radikal İki’de köşe yazarlığı yapan Oran, 2000 yılından beri de Agos gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Esas olarak milliyetçilik, azınlıklar ve Türk dış politikası üzerine çalışıyor.

Yayınlanmış Eserlerinden Bazıları

 • Etnik ve Dinsel Azınlıklar: Tarih, Teori, Hukuk, Türkiye, 2018
 • Recep Tayyip Erdoğan’ın Yazılmamış Anıları, 2017
 • Ben Ege’de Akilken – Kürt Barışında Batı Cephesi, 2014
 • Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 2013
 • Türk Yargısı ve Adaleti Üzerine Yazılar, 2013
 • Türkiyeli Gayrimüslimler Üzerine Yazılar , 2011
 • Türkiyeli Kürtler Üzerine Yazılar, 2010

Sunum Dilleri: Türkçe, Fransızca, İngilizce

Baskın Oran etkinliğinizde konuşmacı olarak yer alsın istiyorsanız lütfen (+90) 216 332 44 44

e-posta veya talep formu

Other speakers you may consider