Ayşe Hür

Konuşma konuları

 • Eski Türklerin Tarihi
 • Bizans İmparatorluğu’nun Tarihi
 • Antik Dönem’den Günümüze İstanbul’un Tarihi
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yüzyılının Siyasi Tarihi
 • Cumhuriyet Dönemi’nin Siyasi Tarihi
 • Osmanlı / Türk Dönemi’nde Etnik ve Dini Grupların Tarihi

Toplantılara katkısı

Tartışma programlarının en çok aranılan renkli ismi ve çeşitli konulardaki esaslı görüşleriyle Ayşe Hür mükemmel bir konuşmacıdır. Sunumlarında siyasi tarihin penceresinden Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı-Türkiye Bağlamında Rusya, Kafkasya, Japonya ve Ortadoğu Ülkeleri konularındaki çok değerli görüşlerini katılımcılarla paylaşmakta ve aynı zamanda etnik ve dini grupların Osmanlı-Türk dönemi tarihi konusunu da ele almaktadır. Fikirlerini paylaşmaktan keyif aldığı bir diğer konu da Din, Siyaset, Mitoloji, Sosyal Olaylar açısından Kültür Tarihi’dir.

Sunum tarzı

Geniş bir yelpazede yer alan konuşma konularıyla Ayşe Hür katılımcılar tarafından oldukça beğenilmekte ve ilham verici bulunmaktadır. Bazen fikirleri provokatif bulunsa da her türlü dinleyici kitlesi ile iyi bir uyum oluşturmaktadır.

1986-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi bölümlerinde çift ana dal eğitimi aldı. 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde “Avrupa Birliği’nin Tarihle Barışma Politikaları ve Ermeni Meselesi” üzerine yüksek lisans tezini verdi. Halen aynı enstitüde doktora çalışmasına devam ediyor.

2002 yılında Radikal, Nokta, Popüler Tarih gibi gazete ve dergilerde tarih yazıları yayımlanmaya başladı. Kasım 2002-Ekim 2007 arasında Radikal’’de tarih yazıları yayımlandı. Mart 2007-Ağustos 2012 arasında AGOS’un; Kasım 2007-Mayıs 2012 arasında Taraf gazetesinin tarih sayfalarını hazırladı. Bu yıllarda Toplumsal Tarih Dergisi’nin yayın kurulunda görev aldı. Ağustos 2012’den beri Radikal gazetesinin tarih sayfasını hazırlıyor. Halen Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyesidir.

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Kültür Bakanlığı ile Tarih Vakfı’nın ortak yayını, 1994-1995), Istanbul: An Urban History (Tarih Vakfı Yayınları, 1996), İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. 100 Yaşında (Kurum Tarihi Projesi, Tarih Vakfı, 2003), 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2004), Resmi Tarih Tartışmaları/İttihatçılıktan Kemalizm’e (Özgür Üniversite Kitaplığı, 2007), Trabzon’u Anlamak (İletişim Yayınları, 2009), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 9. Cilt, (İletişim Yayınları, 2009) ve Bugünün Bilgileriyle Kemal’in Türkiyesi, La Turquie Kamâliste (Boyut Yayıncılık, 2012) adlı kolektif eserlere katkıda bulundu.

Yayınlanmış Eserleri:

 • Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi 2 – Ulus Devlete Ulus İnşası (1928-1933), 2020
 • Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi 1 – Devrim Kanunları ve Muhalefetin Tasfiyesi (1923 – 192), 2020
 • Mondros’tan Cumhuriyet’e Milli Mücadele’nin Öteki Tarihi, 2018
 • Osmanlı’nın Öteki Tarihi, 2017
 • Kürtlerin Öteki Tarihi, 2017
 • Tanzimat’tan Cihan Harbi’ne Osmanlı’nın Öteki Tarihi, 2017
 • Türklerin Öteki Tarihi, 2016
 • Gayri Müslimlerin Öteki Tarihi, 2016
 • Çok Partili Dönem’in Öteki Tarihi II (1961-2000), 2015
 • Çok Partili Dönem’in Öteki Tarihi I: İnönü’lü ve Bayar’lı Yıllar (1938-1960), 2015
 • Öteki Tarih 3: Kemalist Devrimler ve İsyanlar, 2013
 • Öteki Tarih 2: Abdülmecid’den İttihat Terakki’ye, 2012
 • Öteki Tarih 1: Mondros’tan İzmir Suikastı Davası’na, 2012

Sunum Dilleri: Türkçe

Ayşe Hür etkinliğinizde konuşmacı olarak yer alsın istiyorsanız lütfen (+90) 216 332 44 44

e-posta veya talep formu

Video

Other speakers you may consider