Abhazyanin Bagimsizligi
Independence Of Abkhazia

Abhazya’nın Bağımsızlığı ve Kafkasya’nın Geleceği

Mayıs 2009’da İstanbul’da düzenlenen uluslararası konferansta sunulan bildirilerin sunulduğu kitap İngilizce ve Türkçe olarak basılmıştır.

• Abhazya, “ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı” ilkesi, tarihi gerçekler, siyasi-hukuki normlar ve uluslararası teamüller bakımından bağımsız devlet hakkına sahip midir? Abhazya’nın 1993’ten beri sahip olduğu “de facto” bağımsızlık ne anlama gelmektedir?

• Kuzey Kafkasya’da barış ve istikrarın sağlanması için Rusya ve Türkiye’ye ne görevler düşmektedir? Rusya ve Türkiye’nin bölge politikaları nasıl olmalıdır? Öncelikli misyon nedir? Abhazya’ya ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, özellikle Türkiye’den deniz ve hava yolunun açılması ne önem taşımaktadır?

• Abhazya’nın siyasi, ekonomik ve demografik yapısını güçlendirmede büyük çoğunluğu Türkiye’de yaşayan diyasporanın rolü ne olmalıdır?

• Diyasporanın tarihi misyonunu yerine getirebilmesi nasıl mümkün olur?

• Dünya açısından Kuzey Kafkasya, sadece stratejik coğrafi önemi olan bir bölge midir?

Sorularının yanıtları irdelenmektedir.