90 Larin Yukselisi

90’ların Yükselişi
Joseph E. Stiglitz

90’ların Yükselişi kitabında, Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü ve Dünya Bankası eski baş ekonomisti Joseph Stiglitz, şirketler, bireyler ve topluluklar için açgözlülüğün neden iyi olmadığını ve kontrol edilmezse aldatmalara, çarpıklıklara ve felaketlere yol açtığını açıklamaktadır.

Dünya Bankası’ndaki bir sunum sırasında Stiglitz, bu kitabı yazmasına neden olan ilk motivasyonun, 2001 yılında patlak veren ekonomik krizin tohumlarının nasıl atıldığını anlamaya yönelik bir girişim olduğunu anlatmıştır.

Sunumunda, ABD ekonomisinin kötü idare edilmesine neden olan makro ve mikroekonomik sorunlara değinmiştir. Ayrıca, liberalleştirilmiş sermaye piyasalarını ve kamu harcamalarındaki azalmaları yöneten iktisat politikalarının gelişmekte olan ülkelerde nasıl daha büyük istikrarsızlık ve küreselleşmeye karşı güvensizlik yarattığını yorumlamıştır.